Jerusalem Marathon - תוצאות

שם תוצאה מיקום כללי
Simone Liss 01:57:41 1198
Taryn Levanony 02:30:50 3405
Elisheva Ben ze'ev 02:32:21 3452
Shmuel Herzberg 00:52:51 635
Mordechai Gillman 00:54:39 889
Lisa Zlotnick 00:58:58 1622
Nurya Burkey 01:00:56 2014
Avital netzer 01:01:03 2038
Hallel Zlotnick 01:02:44 2396
Esther Libby 01:05:13 2905
Dovid mark 01:05:23 2941
David Zlotnick 01:06:11 3123
Shalhavit Rausman 01:08:01 3561
Shana Lapping 01:19:30 5727
Erez Liss 01:19:52 5759
Yedidya Rausman 01:21:33 5965
Jonathan Liss 01:22:11 6047
Evyatar Cohen 01:23:09 6141
Netanel Zalut 01:25:02 6352
Joani Davidovich 01:25:03 6355
Rikki Zalut 01:25:03 6356
Zack Rothbart 01:25:42 6411
Naama Rausman 01:29:53 6728
Rosalie mark 01:30:29 6770
Nechama Rausman 01:30:51 6792
1 עד 25 מ 72