Jerusalem Marathon - תוצאות

שם תוצאה מיקום כללי
VITALII KOLPACHNIKOV 03:08:48 23
Aleksandr Kistanov 03:24:42 47
MAKSIM TARNOVSKIY 03:26:39 55
Ernst Uzhanskii 03:28:24 67
Vera Izmodenova 03:52:53 225
Vladimir Morgun 04:18:39 512
oleg liubetskii 04:26:47 591
Andrei Terentev 04:29:26 627
Maksim Kheifets 04:39:15 746
Svetlana Sadovina 04:43:55 815
Sergey Kartsov 05:32:27 1152
ANATOLII URAROV 05:42:51 1186
Galina Kuzmina 01:46:11 495
vladimir Sporykhin 01:46:39 511
DMITRY PALIYCHUK 01:55:56 1055
Liudmila shevyakova 01:57:14 1160
Kirill Gismatov 01:57:52 1216
Alexey Nekrasov 01:59:36 1376
ELIZAVETA DAVIDENKO 02:04:27 1772
Firdavs Abdunazarov 02:12:13 2346
Olga Lavrenteva 02:19:11 2807
Mariia Litvin 02:20:41 2894
SVETLANA FOMINA 02:27:51 3295
Veselina Savova 02:31:11 3420
ALEKSEI ANTROPOV 02:34:05 3500
1 עד 25 מ 46