אליפות ישראל במרוצי שדה - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
נעה יעיש 00:10:07 00:10:05 1
שחר אתגר 00:10:15 00:10:13 2
תומר מועלם 00:08:29 00:08:29 2
יואב פלקה 00:08:34 00:08:34 3
ליאור קרמר 00:26:19 00:26:17 3
זמנו מוצ'ה 00:26:00 00:25:59 4
יובל פיינגזיכט 00:04:56 00:04:55 5
רומי הדרי 00:08:58 00:08:58 6
יאמרוט טאקלה 00:09:04 00:09:03 7
אורי שדה 00:09:18 00:09:18 8
עמית השס 00:09:23 00:09:23 9
יטאי אנגאו 00:13:15 00:13:13 9
בנימין גדאמו 00:09:26 00:09:26 10
תומר מנחם 00:04:36 00:04:33 11
אנדשאו לאקו 00:13:40 00:13:39 15
אדיסו אסקנאו 00:34:42 00:34:40 16
ניקול פלדמן 00:04:59 00:04:56 16
לינוי לוי 00:09:46 00:09:44 19
נועה לוי 00:10:09 00:10:06 25
יובל שמש 00:10:13 00:10:13 27
גיא גורדון 00:14:34 00:14:31 30
גיל יעיש 00:39:30 00:39:27 37
שיר קרניבסקי 00:10:44 00:10:42 40
קורן לוי 00:15:43 00:15:39 41
איילה איילהפישמן 00:06:11 00:06:10 43
1 עד 25 מ 70