חצי מרתון עמק המעיינות - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
מאיר דגני 00:40:51 00:40:51 1
קובי גרשוני 00:40:58 00:40:56 2
עמית חסדאי 00:45:37 00:45:37 3
מיכאל הואש 00:45:51 00:45:49 4
מאיר כרמון 00:45:52 00:45:50 5
יוסי פולק 00:51:51 00:51:51 6
מרדכי יוחנן 00:51:59 00:51:59 7
אורי גמליאל 00:52:45 00:52:43 8
בנימין סעדיה 00:54:43 00:54:39 9
אביבה שאף 00:58:32 00:58:25 10
אבי שולמן 01:04:59 01:04:49 11
מוטי שלום 01:05:00 01:04:51 12
גרשון פכט 01:05:41 01:05:33 13
רפי ולנשטיין 01:05:54 01:05:46 14
שמעון צפריר 01:06:08 01:06:03 15
אורן אבי 01:08:02 01:08:00 16
אורה פרלשטיין 01:08:09 01:08:03 17
זאב אלטבויים 01:09:07 01:09:00 18
שי פיינר 01:12:51 01:12:48 19
ברקת צחי 01:12:51 01:12:33 20
מילוא חמוטל 01:14:04 01:13:52 21
נוב עדי 01:14:05 01:13:53 22
צליכובר מאירה 01:16:13 01:15:54 23
יפרח שמעון 01:16:32 01:16:30 24
שריר מנחם 01:16:32 01:16:26 25
1 עד 25 מ 46