מרתון סמסונג תל-אביב 2017 - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
Nadav Shilo 03:15:19 03:15:09 102
Patrick Ndeze 03:30:52 03:30:40 280
Bartlomiej Swiatczak 04:01:06 04:00:07 889
Josef Shainskiy 04:01:30 04:00:55 902
Xianbin XU 04:38:38 04:37:42 1652
Sunder Ram Krishnan 04:55:45 04:54:45 1871
Bradley Goldstein 01:29:57 159
Yaron Eisenberg 01:47:39 1574
Jacob Kohn 01:54:42 2698
Dirk van der Linden 01:56:21 2970
Nuphar Lendner 01:57:46 3274
שרון בוכבינדר 02:28:40 7030
Tal Lesser 02:34:54 7294
sophie gottesman 02:35:12 7310
Carly Barron 02:35:13 7311
אנדרי גוריאצב 00:32:32 8
sagit vaknin belferman 00:52:25 2014
Leon Slavkin 00:53:29 2362
Georgina Knoblich 00:54:54 2941
Gautam Pai 01:00:10 5389
Himanshu Shekhar 01:01:55 6178
Michael Lindenbaum 01:03:46 7053
Nicolo Pollini 01:05:44 7922
JANET PINHASI 01:08:44 9176
Raphael Perez 01:13:10 10635
1 עד 25 מ 26