סובב עמק 2015 - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
חיים אייז 26:33:00 1
Roni Tadmor 26:34:00 2
Amit Har Paz 29:18:00 3
ניר מור 29:55:50 4
nir aziza 33:15:45 5
Elaine Stypula 35:35:53 6
Ronen Sharon 35:40:40 7
Ashmoret Mishal 38:54:03 8
גיל הגדיש 39:24:09 9
Deepak Gopala Rao 40:41:30 10
1 עד 10 מ 10