סובב עמק 2015 - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
Alex Rechister 27:58:36 7
עדי ביבי 13:19:47 46
Gil Segal 14:30:02 77
איריס חנגל 07:46:47 07:46:37 116
ליטל הס 08:21:22 08:20:56 157
מקס אוציטל 08:24:22 08:23:49 161
טל לוין 02:47:15 02:46:31 55
יעל לגשטיין 03:23:02 03:22:49 245
מירב גולדשטיין 03:26:12 03:25:04 279
מרון גולשטיין 03:26:12 03:25:03 280
עמיקם בן נתן 03:29:51 03:29:35 318
מיכאל וולף 03:34:33 03:33:50 370
פליקס שנדלזון 03:34:40 03:34:03 373
הילה גרשון אדמתי 02:24:45 02:24:26 193
זיו אברהם 01:15:47 01:15:20 41
1 עד 15 מ 15