סובב עמק 2015 - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
אלישע עמידן 15:58:19 90
ניר שטראוס 03:14:00 03:13:54 179
מרב שטראוס 03:14:00 03:13:55 180
אריאל רזניק 03:41:52 03:41:01 437
יובל הדס 02:17:07 02:16:46 151
סיטאר בר 01:08:28 01:08:26 18
מיכל פינקל 01:19:00 01:18:57 58
דיקלה נחמני 01:29:58 01:29:54 129
1 עד 8 מ 8