סובב עמק 2015 - תוצאות

שם תוצאה אישי מיקום כללי
עדי ביבי 13:19:47 46
Nir Kammay 13:37:15 57
עמי סולומון 08:43:54 08:43:27 175
Lasha Biniashvi 10:30:52 10:30:25 192
ארז סלי 02:41:24 02:41:20 32
יוסי אוסטרוביאק 03:02:48 03:02:30 115
רועי שטינמץ 03:22:21 03:22:03 241
פזית בנון 03:42:41 03:41:49 446
יבגני גולוב 03:42:51 03:42:00 447
דוד דן 03:43:16 03:41:42 448
אורי שימרוני 03:43:16 03:42:58 449
Erez Dgani 03:46:45 03:46:27 479
בן גולן 03:47:15 03:46:23 484
יואב יעבץ 03:47:38 03:46:46 490
יוסי קרסנטי 04:18:31 04:17:49 667
ניצן מליק 02:08:57 02:34:44 103
rica Kammay 01:21:40 01:21:18 71
הילה שפירא 01:29:16 01:29:11 122
1 עד 18 מ 18