חצי מרתון שטח חוף כרמל 2015 - תוצאות

שם תוצאה מיקום כללי
זר לא יבין 01:26:13 1
רצי דרור ב 01:30:25 2
רצי טבריה פומות 01:43:36 3
רצי דרור ד 01:44:08 4
רצי שפיה 01:49:35 5
ג.ש.ש ג.ש.ש 01:49:43 6
רצי דרור ק 01:51:57 7
רצי דרור ה 01:53:11 8
רצי דרור ו 01:55:25 9
רצי דרור ז 02:08:11 10
רצי דרור א 02:14:09 11
רצי טבריה נמרים 02:16:12 12
Sophia Nash 02:19:09 13
פעמיים רמב"ם 02:41:06 14
. מדרחוף 02:41:12 15
1 עד 15 מ 15